INFO FORA

Info centar za mlade INFO FORA je projekt Agencije lokalne demokracije u okviru kojega su mladim ljudimo dostupne usluge informiranja, savjetovanja i edukacije iz 7 osnovnih područja života: zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, mobilnost, kultura, društvo i volontiranje.

Info centar za mlade INFO FORA i info točke su uspostavljene s ciljem doprinosa podizanja razine informiranosti i društvene uključenosti mladih koji žive u sub-urbanim i ruralnim područjima koja su dio Grada Osijeka (Tenja, Klisa i Sarvaš) te koja grad okružuju (Općina Antunovac,i Općina Šodolovci) .

Partner na projektu nam je Proni centar za socijalno podućavanje.
Suradnnici na projektu su: Grad OsijekOpćina AntunovacOpćina ŠodolovciOsnovna škola Tenja, Volonterski centar TenjaŽenska udruga Izvor,Udruga za kreativnu edukaciju Školarac

Pin It

DONATORI

mu logologo u boji manji hr